Nabídka

Provádím zemní, výkopové a bourací práce nakladačem Locust 903 a minibagrem YANMAR VOI 38 a zajištuji přepravu kontejnerovým vozidlem MAN 10.180.
Úplná nabídka zde.


Lopaty

shrnování, přemisťování, nakládání sypkého materiálu, rovnání zeminy, terénní úpravy, ...

Hloubkové lopaty

hloubení základů, jímek, bazénů, přípojek, ...

Bourací kladivo

bourání betonových ploch do tloušťky 25 cm, základů a zídek, ...

Paletizační vidle

nosnost 900 kg, nakládání, skládání palet, ukládání pražců, ...

Stroje

Nakladač LOCUST 903, minibager YANMAR VOI 38 a kontejnerový MAN 10.180